Serwis Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach oraz w całym woj. łódzkim

Szkoły podstawowe łódzkie(miejscowość)
publiczność
specyfika
struktura
organ prow.
Znaleziono wszystkich: 843
91-347 Łódź, Kniaziewicza 1/5
tel. 422516151
90-329 Łódź, Piłsudskiego 71
93-338 Łódź, Rzgowska 281/289
91-002 Łódź, Drewnowska 75
99-311 Bedlno, Bedlno 34
tel. 242821348
99-220 Wartkowice, 39
tel. 436785753
97-515 Masłowice, Kraszewice 113
tel. 447874778
99-220 Wartkowice, 25
tel. 436785675
99-220 Wartkowice, 1
tel. 436785524
97-515 Masłowice, Przerąb 61
tel. 447874720
95-061 Dmosin,
tel. 468747188
95-100 Zgierz, Leśmiana 1 budynekB
tel. 427161668
94-102 Łódź, Maratońska 47b
tel. 422584884
97-300 Piotrków Trybunalski, Armii Krajowej 19
tel. 446476097
97-300 Piotrków Trybunalski, Stronczyńskiego 1
tel. 447323727
99-300 Kutno, Wierzbie 34
tel. 242547686
Następne

Ostatnia globalna aktualizacja: sierpień 2013
boks_wakacje_2016.jpg
Termin główny, to 5 kwietnia 2016 r. (wtorek).
Termin dodatkowy, to 2 czerwca 2016 r. (czwartek).
Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Podstawowe informacje o sprawdzianie, który będzie obowiązywał od roku szkolnego 2014/2015. Zasady ogólne, części oraz przebieg sprawdzianu, zadania i wyniki, zwolnienia dla laureatów konkursów i olimpiad.
Termin sprawdzianu został wyznaczony na dzień 1 kwietnia 2014 o godz. 9.00 - jest to wtorek.